Thể loại:Mất năm 1479

Mất thập kỷ 1470:
1470 – 1471 – 1472 – 1473 – 1474
1475 – 1476 – 1477 – 1478 – 1479

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1479. Xem thêm những người sinh năm 1479.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.