Thể loại:Mất năm 1496

Mất thập kỷ 1490:
1490 – 1491 – 1492 – 1493 – 1494
1495 – 1496 – 1497 – 1498 – 1499

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1496. Xem thêm những người sinh năm 1496.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.