Thể loại:Mẫu thiết kế phần mềm

Một mẫu thiết kế (phần mềm) là một giải pháp chung cho một vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm. Nó là một mô tả hay bản mẫu cho cách giải quyết vấn đề, và có thể được sử dụng trong các trường hợp khác. Một thiết kế mẫu thường hiển thị mối quan hệ và tương tác giữa các lớp hay đối tượng mà không nêu rõ lớp ứng dụng hay đối tượng cuối cùng có liên quan. Mẫu nhận diện và xác định các trừu tượng nằm ở bên trên mức của các lớp và thực thể đơn lẻ.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.