Thể loại:Người Minh Hương

Những người Việt gốc Hoa trên đất Đàng Trong, có tổ tiên là người Hoa di cư sang Việt Nam từ thế kỷ 17, sau cuộc chuyển giao quyền lực từ Hán tộc sang Mãn tộc vào năm 1643. Họ phần lớn là hậu duệ của những trung thần của nhà Minh, sau khi bị nhà Thanh thôn tính thì di cư chủ yếu đến đất Đàng Trong do các chúa Nguyễn cai trị.

Những người gốc Hoa nhưng không có gốc Minh Hương như Quách Đàm hay Chú Hỏa, là những người di cư sang Việt Nam từ sau năm 1775 trở đi, không nên xếp vào thể loại này.