Thể loại:Người Morden

LondonMerton.svg EnglandLondon.png
Merton trong khu vực Đại Luân Đôn
và Đại Luân Đôn bên trong nước Anh

Thể loại này gồm các cá nhân tới từ Morden của Khu Merton ở Đại Luân Đôn, Anh. Đây trước là địa phận của hạt Surrey trước năm 1965.

Trang trong thể loại “Người Morden”

Thể loại này gồm trang sau.