Thể loại:Người Notting Hill

LondonKensingtonChelsea.svg EnglandLondon.png
Kensington và Chelsea trong khu vực Đại Luân Đôn
và Đại Luân Đôn bên trong nước Anh

Thể loại này gồm các cá nhân tới từ Notting Hill của Khu hoàng gia Kensington và Chelsea ở Đại Luân Đôn, Anh. Đây trước là địa phận của hạt Middlesex trước năm 1889.

Trang trong thể loại “Người Notting Hill”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.