Thể loại:Người mất tích

NB: Các bài viết về người mất tích sinh trước năm 1906 nên được chuyển sang Thể loại:Năm mất không rõ.