Thể loại:Ngụy khoa học

Ngụy khoa học là một loại hình của các kiến thức hay các quy trình nào đó, mà nói chung không được giới khoa học công nhận là một môn khoa học do không đáp ứng được các nguyên tắc khoa học cơ bản, đồng thời nó luôn cố gắng tự chứng tỏ đó là môn khoa học. Nguyên tắc đó là khả năng kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học.

Một số các biểu hiện của nó là việc ngụy khoa học sử dụng ngôn ngữ của khoa học, các lý thuyết không được xây dựng bằng nghiên cứu khoa học, các lý thuyết trong một vấn đề có thể trái ngược lẫn nhau, có những trường hợp có thể có xung đột với các lý thuyết khoa học.

Thể loại con

Thể loại này có 19 thể loại con sau, trên tổng số 19 thể loại con.

B

C

D

Đ

G

N

S

T

Trang trong thể loại “Ngụy khoa học”

Thể loại này chứa 76 trang sau, trên tổng số 76 trang.