Thể loại:Nguồn Wikipedia

Các bài viết và các tiểu thể loại trong thể loại này chứa các tài liệu hay hình ảnh có nội dung dựa trên cùng một nguồn ở bên ngoài Wikipedia. Nhiều nguồn trong số đó là tự do. Với các nguồn không tự do, các tác giả hay người sở hữu bản quyền đã đồng ý đưa vào Wikipedia.

Các bài viết có thể đã được các thành viên Wikipedia đóng góp, hoàn thiện; sửa đổi hoàn toàn hoặc chưa thay đổi đáng kể gì.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.