Nhà Lýtriều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê và chấm dứt khi vua Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới có 8 tuổi bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 – tổng cộng là 216 năm. Quốc hiệu Đại Việt có từ năm 1054 khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi...

Xem bài chính Nhà Lý

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.