Nhà Tudor, khởi nghiệp với Vua Henry VII và kết thúc với Nữ hoàng Elizabeth I, cai trị Vương quốc AnhÁi Nhĩ Lan trong hơn một thế kỷ, từ năm 1485 đến 1603.