Thể loại:Nhà chiêm tinh theo thời kỳ

Thể loại này phân loại nhà chiêm tinh theo thế kỷ mà họ đã sống và làm việc.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.