Thể loại này là dành cho các nhân cách đại diện của các lực lượng tự nhiên, các đối tượng hoặc khái niệm trừu tượng xuất hiện trong thần thoại, văn hóa phổ thông hay là hư cấu.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

H

L

Các trang trong thể loại “Thể loại:Nhân cách hóa”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.