Nhóm từ hoặc Cụm từ là một nhóm gồm nhiều từ ghép lại.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

C

K

T

Các trang trong thể loại “Thể loại:Nhóm từ”

Thể loại này gồm trang sau.