Thể loại:Nhạc sĩ tiền chiến

Nhạc sĩ tiền chiếnnhạc sĩ có những sáng tác được xếp vào dòng nhạc tiền chiến.