Thể loại:Oreorchis

Danh sách dưới đây được xếp theo tên khoa học của chúng.