Pháo đài là nơi xây kiên cố ở một chỗ cao, có đặt súng lớn để bảo vệ một địa phương.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

 

P