Thể loại:Phim anime năm 2018

Phim anime chiếu rạp được phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.