Phim hoạt hình anime đầu tiên được phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018