Thể loại:Phim truyền hình Nhật Bản ra mắt năm 1969

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Nhật Bảnbắt đầu vào năm 1969.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Nhật Bản nên được loại ra khỏi thể loại này.

 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.