Thể loại:Phim truyền hình Trung Quốc ra mắt năm 2018

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Trung Quốcbắt đầu vào năm 2018.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Trung Quốc nên được loại ra khỏi thể loại này.