Thể loại:Phim truyền hình kết thúc năm 2005

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình kết thúc vào năm 2005.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.