Mở trình đơn chính

Quốc gia, hay nước, là một thực thể bao gồm:

  1. một vùng địa lý,
  2. một dân tộc
  3. một hệ thống chính trị trong đó có chính phủ, hiến pháp, luật lệ, trật tự, quân đội, thuế má...

Thể loại con

Thể loại này gồm 22 thể loại con sau, trên tổng số 22 thể loại con.

 

-

*

G

H

Q

T

Các trang trong thể loại “Thể loại:Quốc gia”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.