Thể loại:Sách về cái chết

Thể loại này bao gồm những cuốn sách có chủ đề chính là cái chết và sự hấp hối.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.