Thể loại:Sự sống nhân tạo

Sự sống nhân tạo (Artificial life) là một dòng nghiên cứu liên ngành (chủ yếu giữa khoa học máy tínhsinh học, nhưng với ứng dụng trong các lĩnh vực rộng như kinh tế họckhảo cổ học) với mục đích tạo ra các hệ thống nhân tạo sống hoặc như sống, hoặc dưới dạng các chương trình máy tính hoặc dưới dạng các robot.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

G

N

Trang trong thể loại “Sự sống nhân tạo”

Thể loại này chứa 3 trang sau, trên tổng số 3 trang.