Thể loại:Sao Mộc nóng

Sao Mộc nóng là các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời hệ Sao Mộc có quỹ đạo rất gần với sao chủ của nó, thường là nhỏ hơn 0,1 AU.