Thể loại:Sinh 1638

Sinh thập kỷ 1630:
1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1634
1635 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1638 . Xem thêm những người qua đời năm 1638 .