Thể loại:Sinh 1653

Sinh thập kỷ 1650:
1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1654
1655 – 1656 – 1657 – 1658 – 1659

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1653 . Xem thêm những người qua đời năm 1653 .