Thể loại:Sinh 1713

Sinh thập kỷ 1710:
1710 – 1711 – 1712 – 1713 – 1714
1715 – 1716 – 1717 – 1718 – 1719

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1713 . Xem thêm những người qua đời năm 1713 .