Thể loại:Sinh 1755

Sinh thập kỷ 1750:
1750 – 1751 – 1752 – 1753 – 1754
1755 – 1756 – 1757 – 1758 – 1759

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1755 . Xem thêm những người qua đời năm 1755 .