Thể loại:Sinh 1782

Sinh thập kỷ 1780:
1780 – 1781 – 1782 – 1783 – 1784
1785 – 1786 – 1787 – 1788 – 1789

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1782 . Xem thêm những người qua đời năm 1782 .