Thể loại:Sinh 1799

Sinh thập kỷ 1790:
1790 – 1791 – 1792 – 1793 – 1794
1795 – 1796 – 1797 – 1798 – 1799

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1799 . Xem thêm những người qua đời năm 1799 .