Thể loại:Sinh 1808

Sinh thập kỷ 1800:
1800 – 1801 – 1802 – 1803 – 1804
1805 – 1806 – 1807 – 1808 – 1809

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1808 . Xem thêm những người qua đời năm 1808 .