Thể loại:Sinh 1815

Sinh thập kỷ 1810:
1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814
1815 – 1816 – 1817 – 1818 – 1819

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1815 . Xem thêm những người qua đời năm 1815 .