Thể loại:Sinh 1828

Sinh thập kỷ 1820:
1820 – 1821 – 1822 – 1823 – 1824
1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1828 . Xem thêm những người qua đời năm 1828 .