Thể loại:Sinh 1831

Sinh thập kỷ 1830:
1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834
1835 – 1836 – 1837 – 1838 – 1839

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1831 . Xem thêm những người qua đời năm 1831 .