Thể loại:Sinh 1844

Sinh thập kỷ 1840:
1840 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844
1845 – 1846 – 1847 – 1848 – 1849

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1844 . Xem thêm những người qua đời năm 1844 .