Thể loại:Sinh 1861

Sinh thập kỷ 1860:
1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864
1865 – 1866 – 1867 – 1868 – 1869

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1861 . Xem thêm những người qua đời năm 1861 .