Sinh thập kỷ 430 TCN:
439 – 438 – 437 – 436 – 435
434 – 433 – 432 – 431 – 430

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 439 TCN. Xem thêm những người qua đời năm 439 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.