Thể loại:Sinh năm 1129

Sinh thập kỷ 1120:
1120 – 1121 – 1122 – 1123 – 1124
1125 – 1126 – 1127 – 1128 – 1129

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1129 . Xem thêm những người qua đời năm 1129 .

Các trang trong thể loại “Thể loại:Sinh năm 1129”

Thể loại này gồm trang sau.