Sinh thập kỷ 20:
20 – 21 – 22 – 23 – 24
25 – 26 – 27 – 28 – 29

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 28 . Xem thêm những người qua đời năm 28 .

Các trang trong thể loại “Thể loại:Sinh năm 28”

Thể loại này gồm trang sau.