Sinh thập kỷ 300:
300 – 301 – 302 – 303 – 304
305 – 306 – 307 – 308 – 309

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 304 . Xem thêm những người qua đời năm 304 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.