Thể loại:Sinh năm 352

Sinh thập kỷ 350:
350 – 351 – 352 – 353 – 354
355 – 356 – 357 – 358 – 359

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 352 . Xem thêm những người qua đời năm 352 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.