Thể loại:Sinh năm 527

Sinh thập kỷ 520:
520 – 521 – 522 – 523 – 524
525 – 526 – 527 – 528 – 529

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 527 . Xem thêm những người qua đời năm 527 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.