Thể loại:Sinh năm 642

Sinh thập kỷ 640:
640 – 641 – 642 – 643 – 644
645 – 646 – 647 – 648 – 649

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 642 . Xem thêm những người qua đời năm 642 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.