Thể loại:Sinh năm 723

Sinh thập kỷ 720:
720 – 721 – 722 – 723 – 724
725 – 726 – 727 – 728 – 729

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 723 . Xem thêm những người qua đời năm 723 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.