Sinh thập kỷ 760:
760 – 761 – 762 – 763 – 764
765 – 766 – 767 – 768 – 769

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 766 . Xem thêm những người qua đời năm 766 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.