Thể loại:Sinh năm 918

Sinh thập kỷ 910:
910 – 911 – 912 – 913 – 914
915 – 916 – 917 – 918 – 919

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 918 . Xem thêm những người qua đời năm 918 .

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.