Thể loại:Sinh thập kỷ 20

Thể loại này có những người sinh ra trong thập kỷ 20. Xem thêm những người qua đời trong thập kỷ 20.

Sinh thế kỷ 1: Thập kỷ 00 – Thập kỷ 10 – Thập kỷ 20 – Thập kỷ 30 – Thập kỷ 40
Thập kỷ 50 – Thập kỷ 60 – Thập kỷ 70 – Thập kỷ 80 – Thập kỷ 90

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

S