Thể loại:Tài khoản bị nghi là con rối của C

Thể loại này liệt kê trang cá nhân và trang thảo luận cá nhân của các thành viên bị nghi ngờ là tài khoản con rối của C (thảo luận · đóng góp). Xem lý do tài khoản gốc bị cấm trong nhật trình cấm.