Thể loại:Tác động truyền thông

Tác động truyền thông hoặc Lôi kéo truyền thông hoặc Kỹ xảo Vận động truyền thông là một loạt các kỹ thuật có liên quan trong đó ngầm tạo ra một hình ảnh hoặc tranh luận để ủng hộ lợi ích đặc biệt của họ, để xử lý truyền thông và qua đó tạo dư luận thuận lợi cho những lợi ích nhóm, thường là không bằng những phương cách công khai vận động hay chính quy.

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

C

Q

T

Trang trong thể loại “Tác động truyền thông”

Thể loại này chứa 2 trang sau, trên tổng số 2 trang.